Bách khoa về lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân

Kế hoạch chăm sóc là hàng loạt các hoạt động chăm sóc theo yêu cầu để ngăn ngừa hay giảm bớt, hoặc loại trừ những khó khăn của bệnh nhân đã được xác định trong khi nhận định. Kế hoạch chăm sóc bao gồm quyết định chăm sóc và giải quyết các vấn đề. Công việc này phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp của người điều dưỡng đối với bệnh nhân. Bách khoa thư về lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân là tổng hợp hướng dẫn điều dưỡng viên lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân cho hầu hết các bệnh phổ biến. Bluecare hy vọng bài tổng hợp này sẽ phần nào giúp ích được cho các bạn điều dưỡng trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Contents

Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân là gì?

Là lập bản kế hoạch của điều dưỡng cho hàng loạt các hoạt động chăm sóc theo yêu cầu để ngăn ngừa hay giảm bớt, hoặc loại trừ những khó khăn của bệnh nhân đã được xác định trong khi nhận định. Kế hoạch chăm sóc bao gồm quyết định chăm sóc và giải quyết các vấn đề.

Những thành phần của kế hoạch chăm sóc

–    Mục đích của lập kế hoạch chăm sóc:

+ Kế hoạch chăm sóc được xem như là một hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân.

+ Để thảo luận với các điều dưỡng khác, với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe về các dữ liệu đánh giá, tất cả các vấn đề của bệnh nhân và liệu pháp chăm sóc.

+ Kế hoạch chăm sóc tốt sẽ làm giảm nguy cơ chăm sóc không đúng và không hợp lý.

+ Điều dưỡng có thể xác định các can thiệp điều dưỡng nhanh chóng với một kế hoạch chăm sóc tốt đã có từ trước.

–    Kế hoạch chăm sóc gồm 4 thành phần, đó là:

+ Đề xuất những vấn đề ưu tiên.

+ Thiết lập những mục đích của bệnh nhân và kết quả mong chờ.

+ Lập kế hoạch các hoạt động chăm sóc.

+ Viết một kế hoạch chăm sóc.

Đề xuất những vấn đề ưu tiên

Là để sắp xếp và quyết định những vấn đề ưu tiên, công việc này đòi hỏi rất nhiều vào kiến thức,

sự hiểu biết và những kinh nghiệm của người điều dưỡng trưởng. Đầu tiên phải quyết định những khó khăn nào của bệnh nhân cần phải được giải quyết ngay trong số các khó khăn đã nhận định được ở bệnh nhân. Những vấn đề ưu tiên cho bệnh nhân bao gồm:

–    Những vấn đề đe doạ cuộc sống của bệnh nhân (khó thở, xuất huyết).

–    Những tình trạng cần phải chú ý ngay tức khắc.

–    Những tình trạng rất quan trọng đối với bệnh nhân (ví dụ như đau hay lo lắng).

Chẩn đoán vấn đề ưu tiên là những chẩn đoán có khả năng đe doạ cuộc sống của bệnh nhân và cần phải hành động ngay. Để làm được vấn đề này, điều dưỡng cần phải đặt ra các câu hỏi:

+ Khó khăn đó có đe doạ cuộc sống nghiêm trọng không?

+ Vấn đề này có ảnh hưởng đến sự an toàn của bệnh nhân không?

+ Đây có phải là những nhu cầu thực tại mà bệnh nhân cần không?

+ Vấn đề đó có phải gia đình bệnh nhân và bệnh nhân không biết không?

Khi xếp đặt những vấn đề ưu tiên, phải sử dụng một mẫu hoặc một sườn như bảng bậc thang nhu cầu của MASLOW về những nhu cầu cơ bản.

Những vấn đề ưu tiên đã được xác định có thể không tồn tại cố định, vì vậy người điều dưỡng cần phải thay đổi ngay khi tình trạng của bệnh nhân tiến triển hoặc khi có y lệnh điều trị mới.

 Thiết lập những mục đích (kết quả mong chờ)

Sau khi nhận biết được những khó khăn của bệnh nhân, bước tiếp theo là thiết lập mục đích. Thiết lập mục đích là một trong những hoạt động chăm sóc, vì nó tập trung vào chăm sóc cá thể. Những mục đích của bệnh nhân có thể cho bệnh nhân biết để bệnh nhân tự làm được, phụ giúp sự chăm sóc và các hoạt động chăm sóc.

Mục đích chăm sóc phải được lựa chọn để khi thực hiện sẽ thích ứng với cơ sở. Nó sẽ cung cấp cho việc đánh giá kết quả của công tác chăm sóc. Ý định của những mục tiêu đối với bệnh nhân:

–    Cung cấp sự chỉ dẫn để thiết lập các hoạt động chăm sóc.

–    Chuẩn bị một giai đoạn thời gian để thực hiện kế hoạch chăm sóc.

–    Cung cấp một tiêu chuẩn để đánh giá các hoạt động chăm sóc đã đạt được.

Ví dụ: Bệnh nhân khó thở do ứ đọng đàm giải, thì mục đích mong chờ là làm giảm hoặc mất khó thở cho bệnh nhân.

Lập kế hoạch các hoạt động chăm sóc

Khi lập kế hoạch chăm sóc, người điều dưỡng trưởng phải xem xét những phương tiện, thiết bị, nguồn nhân lực sẵn có cũng như khả năng nhân viên, thời gian và điều kiện của bệnh nhân và thân nhân của họ.

Những hoạt động chăm sóc đã lập có thể thực hiện được một lần, hoặc tiếp tục thực hiện trong một thời gian.

Những hoạt động chăm sóc cần phải được các nhân viên điều dưỡng tham gia vào công tác chăm

Viết kế hoạch chăm sóc

Mục đích của hoạt động chăm sóc là giúp cho bệnh nhân đạt được các nhu cầu cơ bản của họ. Kế hoạch chăm sóc có thể bao gồm những mục đích dài hạn và những mục đích đặc biệt. Mục đích được dựa vào sự đánh giá bệnh nhân của điều dưỡng, dựa vào chẩn đoán điều dưỡng, những nhu cầu cần thiết của bệnh nhân. Tất cả mục đích phải được coi như mục đích của điều trị bệnh vì nó cung cấp một chỉ dẫn đối với chăm sóc từng cá thể. Khi viết kế hoạch chăm sóc cần lưu ý:

–    Với một kế hoạch chăm sóc thì tập trung vào chăm sóc cá nhân bệnh nhân hơn là vào nhiệm vụ như: tiêm, lấy máu xét nghiệm,…

–    Cung cấp về thông tin thuận lợi cho tất cả các nhân viên tham gia vào công tác chăm sóc bệnh nhân.

–    Cung cấp những chỉ số để đánh giá về chất lượng chăm sóc.

–    Cách viết mệnh lệnh chăm sóc:

Các mệnh lệnh được viết bằng những từ đơn giản và phải được tất cả các nhân viên y tế hiểu được. Mệnh lệnh chăm sóc bao gồm 5 thành phần:

+ Các mệnh lệnh bắt đầu bằng động từ hành động và có nội dung rõ ràng. Ví dụ: đo và ghi chép lại số lượng nước tiểu 24 giờ, thay băng 6 giờ/lần, thay đổi tư thế 2 giờ/lần,…

+ Nội dung của viết các mệnh lệnh chăm sóc là: ở đâu, cái gì sẽ được làm và cái gì là cần thiết để thực hiện hoạt động này, nó phải được làm như thế nào? Ví dụ: chườm lạnh ở đâu, bao giờ làm, ai làm, làm khi nào…

+ Thời gian: trong khoảng thời gian nào? quy định thời gian như thế nào? Ví dụ: cứ 2 giờ bắt mạch 1 lần, đo nhiệt độ 1 lần.

+ Ký tên: người điều dưỡng trưởng viết ra mệnh lệnh phải ký tên.

+ Người điều dưỡng thực hiện chăm sóc cũng phải ghi kết quả, nhận xét và ký tên mình sau khi đã làm xong.

Vì vậy kế hoạch chăm sóc là một loạt các hoạt động chăm sóc người bệnh. Điều dưỡng trưởng có trách nhiệm chính về việc thiết lập các kế hoạch hoạt động chăm sóc trong khoa mình. Khi mới bắt đầu làm sẽ gặp một số khó khăn. Nhưng qua một thời gian, điều dưỡng trưởng sẽ có kinh nghiệm và trở nên thành thạo trong việc lập kế hoạch chăm sóc.

Thực hiện kế hoạch chăm sóc

Bước bốn của quy trình điều dưỡng là giai đoạn thực hiện, triển khai kế hoạch chăm sóc bệnh nhân. Người điều dưỡng đồng thời phải chủ động với hành động chăm sóc của mình; vừa phải thực hiện các y lệnh điều trị của bác sĩ. Hoạt động chăm sóc phải được thực hiện với một trách nhiệm cao và mỗi điều dưỡng viên phải chịu trách nhiệm về công việc mình làm.

–    Phải biết an ủi, khuyên nhủ và giúp đỡ bệnh nhân.

–    Phải thực hiện các hoạt động chính xác và cẩn thận.

–    Phải biết theo dõi và phòng ngừa các biến chứng.

–    Phải luôn tôn trọng người bệnh.

–    Phải báo cáo thường xuyên mọi sự thay đổi về tình trạng của người bệnh cho bác sĩ điều trị và điều dưỡng trưởng.

Đánh giá quá trình chăm sóc

Đánh giá quá trình chăm sóc là kiểm tra lại kế hoạch chăm sóc mà người điều dưỡng lập ra, bệnh nhân có được chăm sóc không? và đạt được ở mức độ nào? Những nhu cầu nào của bệnh nhân đã được giải quyết và những nhu cầu nào còn chưa thực hiện được?

–    Xác định các kết quả mong muốn: các kết quả mong muốn đã được xác định trong bước lập kế hoạch chăm sóc là các tiêu chuẩn được sử dụng để lượng giá đáp ứng của bệnh nhân đối với các can thiệp điều dưỡng.

–    Thu thập các dữ kiện: người điều dưỡng phải tiến hành thu thập các dữ kiện bằng cách đặt ra những câu hỏi hết sức rõ ràng, chính xác. Những dữ kiện mà điều dưỡng thu thập có thể là những dữ kiện khách quan cũng như những dữ kiện chủ quan. Những dữ kiện chủ quan có thể là những lời

phàn nàn của bệnh nhân như: “Tôi cảm thấy đau hơn ngày hôm qua” hoặc một số dữ kiện khác mà người điều dưỡng đánh giá qua thăm khám thực thể như: đánh giá mức độ mất nước so với trước khi tiến hành các can thiệp điều dưỡng. Những dữ liệu này cần phải ghi lại chính xác để phán đoán xem các kết quả mong muốn có đạt được hay không.

Nội dung lượng giá bao gồm:

+ Hành động chăm sóc có được thực hiện theo kế hoạch không?

+ Thông tin phản hồi của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được chăm sóc như thế nào?

+ Các y lệnh điều trị (dùng thuốc, chăm sóc đặc biệt) có được thực hiện không?

+ Tình trạng bệnh tật của bệnh nhân tiến triển ra sao? (qua hỏi bệnh, thăm khám và theo dõi).

–    Phán đoán việc đạt được kết quả mong muốn: nếu hai phần trên đã được thực hiện một cách có đầy đủ và chính xác thì việc xác định xem những kết quả mong muốn trên có đạt được hay không rất dễ dàng. Cả bệnh nhân và điều dưỡng đều đóng một vai trò rất tích cực trong việc đánh giá các đáp ứng thực sự của bệnh nhân với các kết quả mong muốn.

–    Khi xác định các mục tiêu có đạt được hay không thì người điều dưỡng có thể có được 1 trong 3 kết luận:

+ Mục tiêu đã đạt được, nghĩa là đáp ứng của bệnh nhân giống như kết quả mong muốn.

+ Mục tiêu chỉ đạt được một phần, nghĩa là mục tiêu trước mắt là đạt được nhưng mục tiêu lâu dài là không đạt được hoặc là kết quả mong muốn chỉ đạt được một phần.

+ Mục tiêu hoàn toàn không đạt được.

Sau khi quyết định mục tiêu có đạt được hay không thì người điều dưỡng phải ghi lại câu kết luận với hai phần: phần kết luận và phần các dữ kiện chứng minh.

Trong đó phần lượng giá là một câu phát biểu xem kế hoạch chăm sóc có đạt được hay không, còn phần các dữ kiện chứng minh là một loạt các đáp ứng của bệnh nhân để chứng minh cho kết luận đó. Ví dụ: Đạt được kết quả mong muốn: lượng dịch đưa vào nhiều hơn lượng dịch thải ra là 300ml, niêm mạc ẩm, sức căng da tốt.

–  Trên cơ sở đó, nếu những kế hoạch chăm sóc nào chưa thực hiện được thì người điều dưỡng phải xem xét lại những đánh giá trong phần nhận định của mình đã đúng chưa? và những kế hoạch chăm sóc có đúng không? để có thể điều chỉnh kế hoạch chăm sóc cho ngày hôm sau nhằm chăm sóc tốt hơn các nhu cầu người bệnh.

Hướng dẫn lập kế hoạch chăm sóc các loại bệnh thường gặp

Nguyên tắc chăm sóc và hướng dẫn điều dưỡng làm kế hoạch chăm sóc bệnh nhân

Dưới đây là những hướng dẫn về nguyên tắc chăm sóc bệnh nhân và cách lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân như thế nào? Bluecare hy vọng phần nào giúp được các bạn điều dưỡng trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

Nguyên tắc chăm sóc và hướng dẫn điều dưỡng làm kế hoạch chăm sóc bệnh nhân

Tổng hợp vấn đề lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bảnTổng hợp vấn đề lập kế hoạch chăm sóc của điều dưỡng, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Tổng hợp vấn đề lập kế hoạch chăm sóc của điều dưỡng

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân thở máy.

Suy hô hấp và bệnh lý tim mạch là nguyên nhân hàng đầu cần được chỉ định thở máy. Vậy khi chăm sóc bệnh nhân thở máy, Điều dưỡng viên cần lưu gì điều gì?

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân thở máy

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue

Bài viết nêu rõ kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết từ khi nhận định bệnh cho đến việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ngộ độc paracetamol

Ngộ độc paracetamol là nguyên nhân phổ biến nhất gây suy gan cấp tính, hơn cả viêm gan do virus. Ngoài các phương pháp giải độc, chăm sóc bệnh nhân ngộ độc paracetamol đúng cách sẽ là sự hỗ trợ rất cần thiết trong tình trạng này.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ngộ độc paracetamol

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sỏi niệu quản

Khi sỏi thận bị mắc kẹt tại niệu quản (ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang) thì được gọi là sỏi niệu quản. Sỏi niệu quản thường gây ra những cơn đau bụng co thắt dữ dội một bên hông lưng (cơn đau quặn thận) và làm người bệnh phải đi cấp cứu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sỏi thận, trong đó uống ít nước, tăng axit uric, nhiễm trùng tiểu, tăng canxi máu là những nguyên nhân thường gặp. Những viên sỏi niệu quản nhỏ có thể đi xuống bàng quang và đi tiểu ra ngoài mà không gây triệu chứng nào. Tuy nhiên, những viên sỏi lớn hơn và nhiều góc cạnh có thể kẹt lại niệu quản và gây triệu chứng đau bụng hoặc thận ứ nước. Bài viết sau sẽ mách bạn lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sỏi niệu quản khoa học nhất.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sỏi niệu quản

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm màng não mủ

Dưới đây là bài viết hướng dẫn điều dưỡng viên lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm màng não mủ, Bluecare hy vọng bài viết phần nào giúp đỡ được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm màng não mủ

Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân chảy máu trong thời kì sổ rau và sau sinh.

Chăm sóc bệnh nhân chảy máu sau đẻ do rách đường sinh dục bằng cách giữ vết khâu luôn sạch và khô, rửa âm hộ 2-3 lần/ngày nhất là sau khi đại tiện, tiểu tiện; sau khi rửa phải dùng khăn sạch thấm khô. Thực hiện chế độ ăn nhẹ để tránh táo bón.

Xem chi tiết:

Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân chảy máu trong thời kì sổ rau và sau sinh

Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân là trẻ sơ sinh

Chăm sóc bệnh nhân là trẻ sơ sinh phải tôn trọng những nguyên tắc vệ sinh. Phải rửa tay thường xuyên. Có bồn rửa tay đạp bằng chân, xa phòng sát khuẩn, giấy lau tay. Giải thích cho mẹ và những người đến thăm để phòng chống nguy cơ nhiễm trùng.

Xem chi tiết:

Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân là trẻ sơ sinh

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa

Dưới đây là bài viết hướng dẫn điều dưỡng viên lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa, Bluecare hy vọng bài viết phần nào đỡ được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ trĩ giúp mau lành

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ trĩ vô cùng quan trọng và cần phải thực hiện. Bởi việc áp dụng kế hoạch này sẽ giúp người bệnh nâng cao hiệu quả của quá trình điều trị, giúp vết thương mau lành, cơn đau mau chóng thuyên giảm. Đối với những trường hợp chủ quan, mắc sai lầm trong quá trình chăm sóc, bệnh sẽ phát sinh một số rủi ro không mong muốn, kéo dài thời gian phục hồi và dễ tái phát.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ trĩ giúp mau lành

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân gãy xương an toàn hiệu quả

Điều dưỡng viên cần xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân gãy xương và chấn thương sọ não một cách khoa học để nâng cao hiệu quả điều trị và giúp bệnh nhân mau hồi phục.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân gãy xương an toàn hiệu quả

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sốt virus

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sốt virus, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sốt virus chuẩn bộ y tế

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp tại nhà

Chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp  (bệnh cao huyết áp) tại nhà đúng cách có thể góp phần nâng cao thể trạng, ổn định huyết áp để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Vậy cách chăm sóc người bệnh tăng huyết áp (bệnh cao huyết áp) như thế nào là đúng cách?

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp tại nhà

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân đặt catheter tĩnh mạch dưới đón

Đặt Catheter tĩnh mạch dưới đòn là thủ thuật đưa một ống Polyten vào tĩnh mạch trung ương qua tĩnh mạch dưới đòn nhằm đưa vào cơ thể người bệnh dung dịch để bù lại sự thiếu hụt tuần hoàn, thuốc và các chất dinh dưỡng nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bluecare xin chia sẻ bài viết hướng dẫn lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân đặt catheter tĩnh mạch dưới đón, hy vọng giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân đặt catheter tĩnh mạch dưới đón

Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não

Bluecare xin chia sẻ cùng các bạn hướng dẫn lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não, hy vọng bài viết hữu ích với các bạn trong quá trinh chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não

Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân xuất huyết não

Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân xuất huyết não giúp người nhà bệnh nhân dễ dàng chăm sóc người bệnh hơn và để bệnh nhân cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân xuất huyết não

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân chọc dò màng tim

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóc bệnh nhân chọc dò màng tim, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân chọc dò màng tim

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân chọc dò màng bụng

Bài viết nêu rõ kế hoạch chăm sóc bệnh nhân chọc dò màng bụng từ khi nhận định bệnh cho đến việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân chọc dò màng bụng

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân chọc dò mang phổi

Bài viết nêu rõ kế hoạch chăm sóc bệnh nhân chọc dò mang phổi từ khi nhận định bệnh cho đến việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân chọc dò mang phổi

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hút dịch dạ dày

Bài viết nêu rõ Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hút dịch dạ dày từ khi nhận định bệnh cho đến việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hút dịch dạ dày

Tổng hợp vấn đề lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân của điều dưỡng đại học, cao đẳng

Dưới đây là bài tổng hợp vấn đề lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân của điều dưỡng đại học, cao đẳng. Mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Tổng hợp vấn đề lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân của điều dưỡng đại học, cao đẳng – P1

Tổng hợp vấn đề lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân của điều dưỡng đại học, cao đẳng – P2

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân Parkinson

Hầu hết các trường hợp bệnh Parkinson là tự phát và không rõ nguyên nhân, sự thoái hoá của các neuron của vùng đặc chất đen ở não giữa dẫn đến việc thiếu dopamin. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân Parkinson.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân Parkinson

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân loét dạ dày tá tràng

Bài viết nêu rõ kế hoạch chăm sóc bệnh nhân loét dạ dày tá tràng từ khi nhận định bệnh cho đến việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân loét dạ dày tá tràng

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm dạ dày ruột cấp

Viêm dạ dày ruột là một loại nhiễm trùng đường tiêu hóa, bệnh hoàn toàn có thể lấy lan từ người sang người và bùng nổ thành một dịch bệnh. Chính vì vậy, việc lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm dạ dày ruột là điều vô cùng cần thiết và quan trọng giúp quá trình điều trị bệnh nhanh khỏi và hạn chế xảy ra những nguy hiểm khôn lường. Dưới đây là bài viết nêu rõ Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hút dịch dạ dày từ khi nhận định bệnh cho đến việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm dạ dày ruột cấp

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân thở oxy

Dưới đây là bài viết nêu rõ Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân thở oxy từ khi nhận định bệnh cho đến việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân thở oxy

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hút đờm dãi

Trong chăm sóc bệnh nhân hút đờm dãi thường được sử dụng với người bệnh có nhiều đờm dãi không tự khạc ra được, người bệnh co giật, hôn mê, người bệnh hít phải chất nôn, người bệnh mở khí quản, trẻ sơ sinh bị sặc ối.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hút đờm dãi

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhồi máu cơ tim

Dưới đây là bài viết nêu rõ Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ khi nhận định bệnh cho đến việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhồi máu cơ tim

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân truyền dịch

Dịch vào bao gồm tất cả dịch hiển nhiên như là nước, sữa, nước trái cây, cà phê, trà, và toàn bộ khối lượng dịch đường tĩnh mạch, bao gồm truyền máu và bất cứ loại dịch nào được đưa vào theo đường tĩnh mạch. Dưới đây Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân truyền dịch, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân truyền dịch

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do COVID – 19

Dưới đây Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do COVID – 19, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do COVID – 19

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp cấp do COVID-19

Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân bệnh Bạch Hầu

Dưới đây Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân bệnh Bạch Hầu, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân bệnh Bạch Hầu

Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân huyết áp thấp

Dưới đây Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân huyết áp thấp, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc người bệnh.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân huyết áp thấp

Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hen phế quản

Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hen phế quản, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hen phế quản

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân rối loạn tiền đình

Rối loạn tiền đình đã trở thành cái tên không quá xa lạ trong nhóm các căn bệnh thường gặp phải ở xã hội hiện đại. Gây tổn thương và phiền toái cho người bệnh. Dưới đây Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân rối loạn tiền đình, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân rối loạn tiền đình

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân Phù phổi, Cấp, mãn, khó thở

Phù phổi mà phát triển đột ngột là một trường hợp khẩn cấp cần chăm sóc y tế ngay lập tức. Dưới đây Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân rối loạn tiền đình, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc người bệnh.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân Phù phổi, Cấp, mãn, khó thở

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân COPD

Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc bệnh nhân COPD, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc người bệnh.

Xem chi tiết:

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân COPD

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân gãy xương/chấn thương sọ não

Chăm sóc bệnh nhân ngoại khoa bị ngã dẫn tới tình trạng hiện tại được chẩn đoán là gãy 1/3 xương đòn trái và chấn thương sọ não. Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc bệnh nhân gãy xương/chấn thương sọ não, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc người bệnh.

Xem chi tiết

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân gãy xương/chấn thương sọ não

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm gan b

Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc bệnh nhânviêm gan b, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm gan b

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm phổi

Viêm phổi như hiện nay chúng ta biết là một bệnh lý xảy ra khi tổ chức phổi có thương tổn và có các triệu chứng như cảm, đau ngực, sốt và khó thở. Đặc biệt viêm phổi rất thường gặp ở trẻ em, gây ra ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe các bé. Chính bởi vậy, bên cạnh việc điều trị, chăm sóc bệnh nhân viêm phổi là một công việc quan trọng. Nếu đang gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm phổi bài viết dưới đây sẽ đưa đến những thông tin hữu ích nhất dành cho bạn ngay nhé. Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm phổi, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc người bện.

Xem chi tiết:

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm phổi

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tiêu chảy do rotavirus

Rotavirus là nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh tiêu chảy ở trẻ sơ sinh và trẻ em trên toàn thế giới. Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tiêu chảy do rotavirus, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tiêu chảy do rotavirus

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhiễm trùng huyết

Nhiều bác sĩ xem như là một hội chứng nhiễm trùng huyết ba giai đoạn, bắt đầu với nhiễm trùng huyết và tiến triển thông qua sốc nhiễm trùng huyết nặng đến tự hoại. Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhiễm trùng huyết, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhiễm trùng huyết

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn 4

Suy thận mạn là gì? Hậu quả của các bệnh mạn tính của thận gây giảm sút từ từ số lượng nephron về chức năng làm giảm dần mức lọc cầu thận.  Khi mức lọc của cầu thận giảm đến 50% sẽ gây ra bệnh. Suy thận mạn là một hội chứng diễn biến theo từng giai đoạn: đối với gia đoạn đầu sẽ không biểu hiện rõ , ngược lại vào giai đoạn cuối biểu hiện rầm rộ với hội chứng urê máu cao. Quá trình diễn biến của suy thận máu gây thiếu máu có thể kéo dài từ nhiều tháng đến nhiều năm. Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn 4, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc người bệnh.

Xem chi tiết

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn 4

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân suy thận

Suy thận mạn là hậu quả của các bệnh thận mạn tính, gây nên tình trạng suy thận ngày càng nặng không thể hồi phục được. Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc bệnh nhân suy thận, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân suy thận

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhồi máu cơ tim

Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhồi máu cơ tim, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhồi máu cơ tim

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân áp xe phổi

Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc bệnh nhân áp xe phổi, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân áp xe phổi

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhi viêm phổi

Viêm phổi là bệnh thường gặp ở trẻ em khi thay đổi thời tiết hoặc bị lây qua nhiều nguồn khác nhau như người nhà . . . Khi sức dề kháng của trẻ còn kém thì việc chăm sóc trẻ khi bị viêm phổi là rất cần thiết. Bluecare xin chia sẻ hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhi viêm phổi, hy vọng bài viết giúp ích được các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhi viêm phổi

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân suy tim

Suy tim là tình trạng bệnh lý xảy ra khi tim mất khả năng bơm hiệu quả để duy trì dòng máu đáp ứng các nhu cầu của cơ thể. Vì vậy, những bệnh nhân suy tim luôn gặp phải giới hạn về sức vận động và luôn cần người theo dõi, chăm sóc. Hướng dẫn về quy trình chi tiết kế hoạch chăm sóc bệnh nhân suy tim sau sẽ giúp bạn nắm bắt rõ và dễ dàng hơn trong công việc của mình.

Xem chi tiết:

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SUY TIM

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường

Bệnh đái tháo đường là căn bệnh mãn tính xuất hiện khi cơ thể bị thiếu hoặc không sử dụng được insulin. Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường một cách chi tiết nhất sẽ giúp cho việc chăm sóc bệnh nhân cụ thể và rõ ràng hơn để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đây là một trong những kiến thức quan trọng về y tá và điều dưỡng để tránh cho bệnh nhân có nguy cơ mắc thêm nhiều căn bệnh nguy hiểm khác như bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, suy thận,…

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân động kinh trong và sau cơn co giật

Bệnh động kinh là một căn bệnh nguy hiểm, mang tính thời sự bởi những ảnh hưởng của nó tới sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người bệnh. Những cơn co giật, động kinh tái diễn đột ngột khiến nhiều người không biết phải xử trí ra sao, bảng kế hoạch chăm sóc bệnh nhân như thế nào? Hướng dẫn về quy trình chi tiết kế hoạch chăm sóc bệnh nhân động kinh sau sẽ giúp bạn nắm bắt rõ và dễ dàng hơn trong công việc của mình.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân động kinh trong và sau cơn co giật

Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ung thư phổi

Hướng dẫn về quy trình chi tiết kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ung thư phổi sau sẽ giúp bạn nắm bắt rõ và dễ dàng hơn trong công việc của mình.

Xem chi tiết:

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ung thư phổi

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não – xuất huyết não

Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não – xuất huyết não đúng cách sẽ giúp cho người bệnh nhanh chóng hồi phục trở về cuộc sống bình thường. Việc chăm sóc người bệnh sau tai biến là rất quan trọng nên kết hợp đủ các phương pháp như dùng thuốc, phục hồi chức năng, chế độ dinh dưỡng, chế độ nghỉ ngơi,… để đạt hiệu quả cao nhất.

Xem chi tiết:

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não – xuất huyết não

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ

Với bất kỳ cuộc phẫu thuật nào, dù chỉ là tiểu phẫn thì giai đoạn sau mổ cũng là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Và việc lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ là cực kỳ cần thiết, nằm trong các kỹ năng của thức y tá – điều dưỡng mà nhất định bạn nên nhớ. Sau mổ là giai đoạn cơ thể người bệnh dễ bị kích thích, sinh ra các triệu chứng rối loạn như rối loạn đông máu, hạ nhiệt độ, biến chứng về hô hấp… Vì thế đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất không thể lơ là.

Xem chi tiết:

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân bị hậu sản sau sinh

Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân bị hậu sản sau sinh là cực kỳ cần thiết, nằm trong các kỹ năng của thức y tá – điều dưỡng mà nhất định bạn nên nhớ. Sau sau sinh là giai đoạn cơ thể người mẹ dễ bị kích thích, sinh ra các triệu chứng rối loạn như rối loạn đông máu, hạ nhiệt độ, biến chứng về hô hấp… Vì thế đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất không thể lơ là.

Xem chi tiết:

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân bị hậu sản sau sinh

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân u xơ tử cung

“Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân u xơ tử cung” là bài viết dành cho các đối tượng là điều dưỡng viên phụ trách việc chăm sóc cho bệnh nhân. Thông tin trong bài viết này dùng để tham khảo đánh giá chung. Bệnh nhân u xơ tử cung, người nhà bệnh nhân có thể tham khảo để thực hiện chế độ chăm sóc cho người bệnh được tốt nhất!

Xem chi tiết:

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân u xơ tử cung

Hướng dẫn về quy trình chi tiết kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ung thư đại trực tràng sau sẽ giúp bạn nắm bắt rõ và dễ dàng hơn trong công việc của mình.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ung thư đại trực tràng

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thức ăn là một danh từ chung chỉ các trường hợp nhiễm độc hoặc nhiễm khuẩn do thức ăn gây ra. Thức ăn có thể bị nhiễm khuẩn trong quá trình bảo quản, pha chế hoặc bản thân thức ăn chứa độc chất như một số thịt, cá, cóc, dứa…Hướng dẫn về quy trình chi tiết kế hoạch chăm sóc bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau sẽ giúp bạn nắm bắt rõ và dễ dàng hơn trong công việc của mình.

Xem chi tiết:

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa

Hướng dẫn về quy trình chi tiết kế hoạch chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa sau sẽ giúp bạn nắm bắt rõ và dễ dàng hơn trong công việc của mình.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm tụy cấp

Hướng dẫn về quy trình chi tiết kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm tụy cấp sau sẽ giúp bạn nắm bắt rõ và dễ dàng hơn trong công việc của mình.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm tụy cấp

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối

Hướng dẫn về quy trình chi tiết kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối sau sẽ giúp bạn nắm bắt rõ và dễ dàng hơn trong công việc của mình.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối

Kế hoạch chăm sóc mẹ bầu bị tiền sản giật nặng

Bluecare xin chia sẻ đến các bạn bài viết hướng dẫn lập kế hoạch chăm sóc mẹ bầu bị tiền sản giật nặng, hy vọng bài viết hữu ích với các bạn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc mẹ bầu bị tiền sản giật nặng

Tổng hợp một số chẩn đoán điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân ngoại khoa

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản Tổng hợp một số chẩn đoán điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân ngoại khoa, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Tổng hợp một số chẩn đoán điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân ngoại khoa

Kế hoạch chăm sóc sản phụ sau sinh thường

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóc sản phụ sau sinh thường, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc sản phụ sau sinh thường

Kế hoạch chăm sóc thai phụ sau sinh mổ

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóc sản phụ sau sinh mổ, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc thai phụ sau sinh mổ

Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật tuyến giáp

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóbệnh nhân sau phẫu thuật tuyến giáp, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật tuyến giáp

Chăm sóc bệnh nhân tạo đờm đường hô hấp do virus

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tạo đờm đường hô hấp do virus, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Chăm sóc bệnh nhân tạo đờm đường hô hấp do virus

Chăm sóc bệnh nhân viêm cầu thận

Các dấu hiệu và triệu chứng của viêm cầu thận có thể phụ thuộc vào việc có dạng cấp tính hoặc mãn tính và nguyên nhân. Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóc bệnh nhân viêm cầu thận, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Chăm sóc bệnh nhân viêm cầu thận

Tổng hợp một số chẩn đoán điều dưỡng trong chăm sóc điều trị nội khoa

Chẩn đoán điều dưỡng là một phần rất quan trọng trong quy trình điều dưỡng nhằm giúp ngưổng hợp một số chẩn đoán điều dưỡng trong chăm sóc điều trị nội khoaời điều dưỡng đưa ra các quyết định làm cơ sở cho việc theo dõi, chăm sóc và hỗ trợ cho người bệnh (gia đình, cộng đồng). Nó bao gồm việc người điều dưỡng xác định các nhu cầu thực tại và tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến người bệnh (gia đình, cộng đồng) để đưa ra một kế hoạch thích hợp đáp ứng với các nhu cầu đó. Để có được chẩn đoán điều dưỡng chính xác, nó phải được căn cứ trên các thông tin từ người bệnh mà người điều dưỡng có được sau khi đã theo dõi, thăm khám tỉ mỉ và cẩn thận. Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản tổng hợp một số chẩn đoán điều dưỡng trong chăm sóc điều trị nội khoa, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Tổng hợp một số chẩn đoán điều dưỡng trong chăm sóc điều trị nội khoa

Các vấn đề về chăm sóc bệnh nhân của điều dưỡng và một số can thiệp

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản tổng hợp các vấn đề về chăm sóc bệnh nhân của điều dưỡng và một số can thiệp, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Các vấn đề về chăm sóc bệnh nhân của điều dưỡng và một số can thiệp

Chăm sóc sản phụ dọa sảy thai

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóc sản phụ dọa sảy thai, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Chăm sóc sản phụ dọa sảy thai

Chăm sóc bệnh nhân sơ gan

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sơ gan, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Chăm sóc bệnh nhân sơ gan

Chăm sóc bệnh nhân ung thư dạ dày

Việc chăm sóc bệnh nhân ung thư dạ dày đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị bệnh. Nếu được chăm sóc đúng cách, người bệnh sẽ sớm hồi phục sức khỏe. Từ chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngay của người bệnh luôn cần phải được chú ý chăm sóc cẩn thận. Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ung thư dạ dày, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Chăm sóc bệnh nhân ung thư dạ dày

Chăm sóc bệnh nhân sau mổ ung thư dạ dày

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ ung thư dạ dày, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn…

Xem chi tiết:

Tất tần tật thủ thuật điều dưỡng

Bách khoa về chăm sóc vết thương

Chăm sóc bệnh nhân sau mổ ung thư dạ dày

Chăm sóc bệnh nhân ung thư Gan

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ung thư Gan, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn.

Xem chi tiết:

Chăm sóc bệnh nhân ung thư Gan

Chăm sóc bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn.

Xem chi tiết:

Chăm sóc bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết

Chăm sóc bệnh nhân nhồi máu não – xuất huyết não – đột qụy

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhồi máu não – xuất huyết não – đột qụy, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn.

Xem chi tiết:

Chăm sóc bệnh nhân nhồi máu não – xuất huyết não – đột qụy

Chăm sóc bệnh nhân sau mổ viêm ruột thừa

Chăm sóc bệnh nhân viêm ruột thừa là công việc kỹ năng của Y tá và điều dưỡng vô cùng quan trọng giúp người bệnh mau chóng phục hồi và ổn định sức khỏe. Dưới đây là kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ viêm ruột thừa cụ thể và đúng quy trình mà mỗi điều dưỡng viên đều nên tham khảo.

Xem chi tiết:

Chăm sóc bệnh nhân sau mổ viêm ruột thừa

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

Để hỗ trợ các bạn điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân, Bluecare đã xây dựng nên bản kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, mong phần nào giúp các bạn điều dưỡng thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn.

Xem chi tiết:

Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

bluecare https://bluecare.vn/app

Bấm vào ảnh để tải App Bluecare

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*