Chăm sóc bệnh nhân

Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ

Với bất kỳ cuộc phẫu thuật nào, dù chỉ là tiểu phẫn thì giai đoạn sau mổ cũng là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Và việc lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ là […]