Bách khoa bệnh

THỰC HIỆN THỦ THUẬT PTBD

Hành chính: Họ tên:… Năm sinh:1941 (70 tuổi)           Giới:Nữ Địa chỉ:… Ngày nhập viện:… Khoa: Ngoại Tổng Quát. Lý do nhập viện: vàng da, vàng mắt. Bệnh sử: Cách NV 15 ngày, BN cảm thấy […]