Chăm sóc bệnh nhân

Đại kỵ khi mang thai

ĐỌC XONG NHỚ NHÉ… Chớ dại mà bỏ qua! Khi chính thức biết mình mang thai rồi nhớ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Tránh đi xa, tránh đi đường dằn xốc. Tránh leo cầu […]