No Picture
Bấm huyệt tại nhà

DAY BẤM HUYỆT CHỮA ĐAU BỤNG KINH

Trong y học cổ truyền, đau bụng kinh được xếp vào chứng thống kinh, là do sự mất điều hòa khí huyết ở hai mạch nhâm và xung. Chứng này gây nhiều khó chịu và […]

Bách khoa bệnh

CỨU NGẢI TRƯỜNG SINH

1. Tuổi trời và Thọ mệnh “Phản lão hoàn đồng” hoặc “trường sinh bất lão”, chỉ là những truyền thuyết mang tính thần thoại, trái quy luật tự nhiên, trên thực tế không có khả […]

Bách khoa bệnh

BÍ QUYẾT PHÒNG NGỪA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Với bệnh nhân bị tiền tiểu đường, thuốc không đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị, mà then chốt là phải làm thế nào để phòng ngừa bệnh tiểu đường. Tiền tiểu đường, […]