Bách khoa bệnh

CHÂM CỨU CÓ THỂ CHỮA BỆNH GOUT?

Châm cứu có thể chữa được Gout không? Châm cứu là phương pháp các hiệu quả điều trị cơn Gout cấp tính. Mấu chốt kỹ thuật trong châm cứu là hỗ trợ đặc biệt trong […]

Bách khoa bệnh

CỨU NGẢI TRƯỜNG SINH

1. Tuổi trời và Thọ mệnh “Phản lão hoàn đồng” hoặc “trường sinh bất lão”, chỉ là những truyền thuyết mang tính thần thoại, trái quy luật tự nhiên, trên thực tế không có khả […]