Kiến thức chung chăm sóc trẻ sơ sinh

THÓP TRƯỚC CỦA TRẺ SƠ SINH KHI NÀO ĐÓNG?

Đa số trường hợp thóp trước đã đóng khi bé được 19 tháng tuổi. Tuy nhiên thóp có thể đóng bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ 4 đến 26 tháng. Nếu bé […]