Kiến thức chung về nuôi con bằng sữa mẹ

Phản xạ xuống sữa – điều kiện quan trọng để vắt/hút sữa thành công

Vắt/Hút sữa là một kỹ năng cần học hỏi, không tự nhiên có thể vắt/hút được hiệu quả, vì nó không đúng với sinh lý bình thường. Vì là kỹ năng nên để vắt/hút sữa […]