Phục hồi chức năng

Phục hồi chức năng rách chóp xoay vai

Rách chóp xoay là một bệnh lý thường gặp, gây đau và yếu khớp vai. Điều này có nghĩa là nhiều hoạt động hàng ngày như chải đầu, mặc áo, rữa mặt, sẽ trở nên […]