Kỹ năng điều dưỡng

Kỹ thuật thông tiểu nữ

Kỹ thuật thông tiểu ở nữ giới là kỹ thuật sử dụng ống thông tiểu đưa vào bàng quang thông qua niệu đạo để đưa nước tiểu ra ngoài cơ thể. Ống thông tiểu nữ […]