Kỹ năng điều dưỡng

Kỹ thuật pha thuốc cho bệnh nhân

Điều dưỡng cần phải biết rõ kỹ thuật pha thuốc cho bệnh nhân và thận trọng trong thao tác để có được một bơm tiêm thuốc không bị nhiễm khuẩn và không làm giảm liều lượng […]