Chăm sóc bệnh nhân

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN GHÉP THẬN

Những điều cần chú ý khi chăm sóc bệnh nhân ghép thận Điều 1: Bệnh nhân phải luôn luôn: – Uống thuốc đúng liều bác sĩ ghi trong đơn. – Báo ngay cho bác sĩ […]