Kiến thức chung về nuôi con bằng sữa mẹ

BÉ CÓ TỰ CAI SỮA KHÔNG?

Tự cai sữa thường xảy ra khi trẻ dần dần giảm bú mẹ. Tự cai sữa là khi bé tự ngừng bú. Tự cai sữa thường xảy ra khi trẻ dần dần giảm bú mẹ. […]