Bấm huyệt tại nhà

BẤM HUYỆT CẢI THIỆN CHỨNG TIỀN ĐÌNH

Theo y học cổ truyền, hội chứng tiền đình thuộc phạm vi chứng huyễn vựng. Người bệnh có biểu hiện chóng mặt, ù tai, hoa mắt, đau đầu, ngủ kém… Xoa bóp bấm huyệt là […]