Chuyện Mang Thai

THAI LƯU & NGUYÊN NHÂN

Thai chết lưu là thai bị chết, lưu lại trong tử cung, không phát triển thành thai trưởng thành. Hiện tượng này cần được phát hiện, can thiệp sớm để tránh gặp phải những biến […]