Bách khoa bệnh

Quy trình sốc điện

  A. Sốc điện không đồng bộ: 1. Khời động máy: nhấn phím ON [1]. Thoa gel lên bản điện cực phần sẽ tiếp xúc với BN 2. Chọn năng lượng: năng lượng cài sẵn […]