Bấm huyệt tại nhà

PHƯƠNG PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MỚI CHO TRẺ BẠI NÃO LIỆT NỬA NGƯỜI HIỆU QUẢ CAO P-CIMT

Cháu PA đến với chúng tôi khi 13 tháng tuổi, thông minh nhanh nhẹn, biết đứng bám, đi men. Lo lắng nhất của mẹ PA, chị H,là tay phải của con không tham gia vào […]