Bách khoa bệnh

Phân loại thiếu máu

I.Định nghĩa Thiếu máu là tình trạng giảm lượng huyết sắc tố trung bình lưu hành ở máu ngoại vi dưới mức bình thường so với người cùng giới, cùng lứa tuổi và trong cùng […]