Kỹ năng điều dưỡng

Kỹ thuật thụt tháo hậu môn trực tràng

Kỹ thuật thụt tháo hậu môn trực tràng là kỹ thuật đưa 1 lượng dịch qua trực tràng vào đại tràng nhằm: Làm mềm phân, hỗ trợ nhu động ruột. Kích thích thành ruột nở […]