Hỏi bác sĩ phụ sản

Dậy thì ở trẻ gái

Dậy thì ở trẻ gái là một giai đoạn của cuộc đời khi cơ quan sinh sản bắt đầu hoạt động và các đặc điểm giới tính khác phát triển. Đối với trẻ gái dậy […]