Kỹ năng điều dưỡng

Kỹ thuật đặt ống thông dạ dày

Trên lâm sàng thường gặp đặt ống thông dạ dày trong hỗ trợ việc nuôi dưỡng, cho thuốc người bệnh đối với những người bị mất khả năng ăn uống bằng đường miệng. 1.Nhận định […]

Kỹ năng điều dưỡng

Kỹ thuật thông tiểu nữ

Kỹ thuật thông tiểu ở nữ giới là kỹ thuật sử dụng ống thông tiểu đưa vào bàng quang thông qua niệu đạo để đưa nước tiểu ra ngoài cơ thể. Ống thông tiểu nữ […]

Kỹ năng điều dưỡng

Kỹ thuật rửa bàng quang liên tục

Kỹ thuật rửa bàng quang liên tục nhằm làm sạch bàng quang bằng cách đưa một lượng dịch vô trùng vào bàng quang và sau đó dẫn lưu ra qua sonde bàng quang. Nhận định […]