Hỏi bác sĩ

ĐÃ CÓ VẮC XIN PHÒNG SỐT XUẤT HUYẾT

Một mốc quan trọng trong lịch sử y tế thế giới đã được đánh dấu vào ngày Mexico chính thức công nhận và cho phép sử dụng loại vắc-xin sốt xuất huyết đầu tiên. Văcxin […]