Bách khoa bệnh

KIẾN TẬP SIÊU ÂM

1-Thông tin chung Họ tên BN:……, tuổi: 53 , giới tính: nam Ngày nhập viện: 15/4/20…. Khoa: Ngoại TQ 2-Tóm tắt bệnh án – Tóm tắt bệnh sử Cách nhập viện 1 tuần, BN đau […]

Bách khoa bệnh

THÔNG TIỂU NAM

1. Phần hành chánh : Họ tên, tuổi, giới tính : Nguyễn Văn N., 36 tuổi, nam Địa chỉ :…. Ngày giờ nhập viện  : 1h20 ngày… 2. Lí do nhập viện : tai nạn dẫn […]