Bách khoa bệnh

KIẾN TẬP SIÊU ÂM

1-Thông tin chung Họ tên BN:……, tuổi: 53 , giới tính: nam Ngày nhập viện: 15/4/20…. Khoa: Ngoại TQ 2-Tóm tắt bệnh án – Tóm tắt bệnh sử Cách nhập viện 1 tuần, BN đau […]