Chăm sóc bệnh nhân

Chỉ khâu vết thương

Chỉ khâu phẫu thuật, kẹp agraff… được dùng cho các vết mổ trong phẫu thuật, chỉ và ghim kẹp phẫu thuật để giúp vết mổ gần sát lại với nhau giúp cho vết thương mau […]