Hỏi bác sĩ nhi

THOÁT VỊ RỐN Ở TRẺ SƠ SINH

Kinh nghiệm đặt đồng xu lên vùng thoát vị với hy vọng rốn bé sớm trở lại bình thường được không ít người áp dụng. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học cho thấy, phương […]