Chuyện Mang Thai

SINH CON GÁI SẼ ĐƯỢC THƯỞNG TIỀN TỪ 390 NGÀN ĐẾN 1,3 TRIỆU ĐỒNG KÈM GIẤY KHEN

Tỉnh Hậu Giang đã áp dụng khen thưởng cho một số gia đình đủ điều kiện được nhận giấy khen kèm tiền thưởng khi sinh đủ hai con một bề là gái. Mức tiền thưởng […]