Bách khoa bệnh

RÚT ỐNG DẪN LƯU

Phần hành chánh Họ và tên bệnh nhân:… ,nữ ,57 tuổi. Nghề nghiệp: nội trợ Địa chỉ :… Thời gian nhập viện:… Lí do nhập viện: đau bụng. Khoa: ngoại tổng quát Thời gian thực […]