Chuyện Mang Thai

Nhau thai tiền đạo là gì?

1. Nhau tiền đạo là gì ? Là thai có bánh nhau che khuất 1 phần hay toàn bộ cổ tử cung . #𝗕𝗟𝗨𝗘𝗖𝗔𝗥𝗘 – Ứng dụng đặt lịch, MASSAGE BẦU, TẮM BÉ, THÔNG TẮC TIA SỮA, CHĂM SÓC MẸ […]