Chuyện Mang Thai

Những trường hợp dễ bị sinh non

Sinh non nghĩa là em bé sinh ra trước tuần thứ 37 của thai kỳ, có nhiều mức độ sinh non, được phân chia dựa trên tuổi thai: Sinh cực non (<28 tuần) Sinh rất […]