Chăm sóc bệnh nhân

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN BỊ BỎNG NẶNG

Nhu cầu dinh dưỡng ở người bình thường đảm bảo W=1500 kcalo/24 giờ, khi sốt thường tăng thêm khoảng 600 kcalo, bỏng nặng có thể cần thêm 2500 kcalo. Những chất dinh dưỡng bổ sung […]