Chuyện Mang Thai

THẾ NÀO LÀ THAI MÁY YẾU

Những thai phụ có thành bụng dày sẽ khó cảm nhận thai máy hơn người có thành bụng mỏng. Lượng nước ối quá nhiều hay quá ít cũng ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận […]