No Picture
Bấm huyệt tại nhà

DAY BẤM HUYỆT CHỮA ĐAU BỤNG KINH

Trong y học cổ truyền, đau bụng kinh được xếp vào chứng thống kinh, là do sự mất điều hòa khí huyết ở hai mạch nhâm và xung. Chứng này gây nhiều khó chịu và […]