Bách khoa bệnh

SINH NON, NGUYÊN NHÂN, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT, DỌA SINH NON CÁCH ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG TRÁNH.

SINH NON, NGUYÊN NHÂN, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT, DỌA SINH NON CÁCH ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG TRÁNH. Sinh non là cuộc chuyển dạ từ tuần 22 đến tuần thứ 37 của thai kỳ. Trẻ sinh […]