Bách khoa bệnh

Chăm sóc vết thương khâu

Chăm sóc vết thương khâu   Chỉ khâu phẫu thuật, kẹp agraff… được dùng cho các vết mổ trong phẫu thuật, chỉ và ghim kẹp phẫu thuật để giúp vết mổ gần sát lại với […]

Bách khoa bệnh

Kỹ thuật hút đờm rãi

  Kỹ thuật hút mở là kỹ thuật hút có sử dụng ống hút vô khuẩn và ống hút này được mở ra tại thời điểm hút, người điều dưỡng phải mang găng vô khuẩn […]