Bách khoa bệnh

KỸ THUẬT THÔNG TIỂU NAM

Niệu đạo là đường dẫn nước tiểu đến bàng quang, ở nam, niệu đạo dài khoảng 20 cm dùng để vận chuyển nước tiểu và tinh dịch. 1.Nhận định chung Thông tiếu là dùng ống […]